Upcoming Shivirs

 • Guru Sayujya Tri-Divasiya Tantrokta Sadhana Mahotsav, Nikhil Kunj, Jodhpur, Rajasthan.
  Registered Sadhaks Only. For Registrations contact: Ravishankar – 9799988915, 9799988937

  4 – 5 – 6 March 2023

 • Nikhil Mantra Vigyan, 14 A, Main Road, High Court Colony, Near Senapati Bhawan, Jodhpur, Rajasthan.

  17 – 18 – 19 March 2023

 • Nikhil Mantra Vigyan, Kalyan Parshvanath Jain Mandir Marg, Behind Gujrat Apartment, Pitam Pura, New Delhi.

  24 – 25 – 26 March 2023

 • Amrut Marriage Palace, Tulsi Nagar, Stadium Road, T.P. Nagar, Korba, (C.G)

  19 – 20 – 21 April 2023

 • Alankar Lan Chakka Road, Opposite Dadawadi Betul, Madhya Pradesh.

  30 April 2023

 • Karsewakpuran, Ayodhya, Uttar Pradesh.

  2 – 3 July 2023

Past Shivirs

error: Jai Gurudev!