Srividya Sadhana Shivir – Betul

Location

New Betul Higher Secondary Ground, Koti Bazaar, Betul (M.P)

Schedule

Start: Sat 26 May 2018
End: Sun 27 May 2018

26-27 मई 2018
श्रीविद्या साधना शिविर, बैतुल
शिविर स्थलः न्यू बैतुल हायर सैकण्डरी ग्राउण्ड, कोठी बाजार थाने के सामने, बैतुल (म.प्र.)


Organizer Details

आयोजक मंडल बैतूल- प्रशांत गर्ग-9425003036 * श्रीआर.सी.मिश्रा-9907073127 * राजीव खण्डेलवाल-9425002638 * सुरजलाल जावरकर-9479519677 * मनोज अग्रवाल-9669432694 * एस.एल.धुर्वे-9993155686 * आई.डी.कुमरे-9425304226 * जनकलाल मवासे-9425361761 * श्रीमति रामलक्ष्मी मवासेा बलदेव दवंडे-9424461118 * एस.आर.उइके-9165502327 * विजय सिते-9425002418 * राजश्री निखिल- 8305693982 * पी.आर.सोनारेा जनकप्रसाद ठेकेदारा कैलाश सोनी * अनिल राठौरा किशोर खजांची * निश्‍चल कमाविषदार-8109425621 * गुलाब कोढोपे-8965937661 * शैलेन्द्र भावसारा योगेश जावरकर-9406939212 * कोमलसिंह धुर्वे-8989681285 * सतीश मालवीय-998105853 * धर्मेन्द्रसिंह परीहार-9827312028 * शशीकांत जयसिंगपुरे-9165265794 * पुरणलाल धुर्वेा पंजाबराव चिल्हाटे-9165762576 * श्रीमति रीता धुर्वेा जगन उइकेा रमेश पंद्रामा महेन्द्र भारती * राजेश बोरबना जीएस मरावी * पी.एल. साहुा गणेश साहू-9977556797 * दिनेश माकोेडेा जयदेव बारसकरा मुन्नी जामुरेा श्रीमति जयवंती इवनेा सतीश मण्डलकरा कमल बतरा * डॉ कृष्णा राजेन्द्र मौसिका संजय जौजारेा एन देशकरा अनुप डोंगरेा राजु माकोेडेा श्रीमति राखी यादवा शिवकुमार धाडसेा श्रीमति अनिता सोनारेा डॉ मनक धुर्वेा श्रीमति सुनिता उइकेा बाबूलाल धुर्वेा प्रभुदयाल यादवा नारायणराव सोनी * शिव लोनारेा धुडु सिरसामा सुखदेव वरकडेा गुलाब बगाहेा राधेलाल धुर्वेा जमुना बिहारी * शंकरलाल जितपुरेा ओमकार साहूा धनश्याम धुर्वेा श्रीमति चिऩ्तामणी धुर्वेा श्यामराव वाघमारेा राजेश नरवरेा चद्रकांत मालवी * महेश झरबड़ेा प्रमिला प्रजापतिा राधेलाल धुर्वेा धारासिंग धुर्वेा आमला- उदय मालवीय-9425658497 * डॉ संतोष कवडकर-8463870055 * तेजेश्‍वर पाठेकर-9424422484 * अशोक नावंगेा रविन्द्र धोटेा युवराज विश्‍वकर्मा-9584958403 * ज्ञानेश्‍वर पाठेकरा महेन्द्र मानकरा संजय वराठेा नानेश्‍वर पाठेकरा किशोरीलाल इवनेा अमरसिंग विश्‍वकर्मा * भैसदेही - डॉ राजकुमार धुर्वे-9755678774 * गणेश जावरकर-8989250661 * रामशंकर राठौरा संतोश मालवीय-9421828233 * एस एल लिखितकरा निखिल बावनेा चिन्ध्या राठौरा नरेश धोटेा चिचोली- उदेशा वरकडे-7746886822 * राकेश राठौर-9685693394 * सरदार बाबा * रविशंकर धनवारेा संदीप वरकडेा मंगल नवड़ेा नितेश धुर्वेा राहुल कवड़ेा मुलताई- सीएल मरकाम-9425629921 * श्रीमति रंजना एस.के सोनी-7566817640 * संजय इवनातेा विक्रमसिंह सिसोदिया * अशोक इवनेा दिलीप साहूा भीमपुर- सोमलाल वरकडेा सुखदेव बावने-9424490694 * अमरसा इरपाचेा भुरासिंह उइकेा प्रकाश मौशीका सुखदेव कवडेा शाहपुर- धन्नुसिंह धुर्वे-9424403501 * ईश्‍वरदास मसकोलेा रतन वरकडेा ईश्‍वरीरेखा कामलेा सुरेन्द्र वरकडेा रामदास परतेा घोडाडोंगरी- वृंदावन यादव-8878841723 * विजयलाल परतेा नरेन्द्र महतो * श्रीमति बिंदीया उइकेा बीसराम वर्मा * सारणी- एस.आर. पडलक-9997317588 * महादेव देशमुखा भिवजी भादेा सुदामा सिंहा एम एल हारोेडेा सुरेश धुर्वेा रेवाराम चौधरी * धनश्याम मालवीया सुन्दरसिंह ठाकुरा प्रभातपटटन- उदयराम लांजीवार-8989099372 * डॉ विनोद कुमरेा डॉ धनश्याम सोनी * सुरेन्द्र इवनातेा राजेन्द्र पाटनकरा रघुनाथ लोखण्डे-9754788277 * ललित शर्मा * एस. आर. बनकरा आठनेर- नेकराम राठौरा मनोहर जितपुरे-9424403543 * रतना सावरकरा सुजीत उइकेा अरविन्द सोनी * नितेश कनाठेा तामीया- सुरेश साहूा छिन्दवाड़ा- आर एन गडवाला आर पी सोनी * लालचंद मरावी * दिनेश जौहरेा जित्तू साहुा किशोर यादवा गौरव तिवारी * श्रीमति सीताबाई गजभियेा दीपक भार्गवा विनोद चौरसिया * दूर्गेश निवारेा मनोज डेहरीया * नरेश बुनकरा सौंसर- कमलाकर धाडसे-8989263486 * सुरेन्द्र श्रीवास्तवा शेशराव गावंडे-9589510765 * विजय पराटकरा धीरज वसंतराव कलंबेा पांढुर्णा- रमेशचंद्र सावलकरा खुशीयाल बोरीवाला मटकुली- एच एल शर्मा * तुलसीराम राया जमुना पाला झिरपा- साहदेव इरपाचेा सम्भुदयाल नागवंशी * पप्पू ठाकुरा होशंगाबाद- सुरेश धुर्वेा विनय ठाकुरा कैलाश उइकेा हरदा- राजेश बिलौरेा रंजीत यादवा गणेश रघुवंशी * सुधीर तिवारी * संतोष शर्मा * जुन्नारदेव- गजानंद मालवीया कुरोलिया * इटारसी- जी एल परतेा भोपाल- आई एस पदाम-9993952682 * सरनाम सिंह ठाकुर-9425687263 * विजय कुमार उइकेा कौशिक श्रीवास्तवा एस बी शाहा बेटी झा * संगीता सातपुतेा विदिशा- श्रीमति देवना अरोरा * बालाघाट- रूपेश इवनेा देवेन्द्र सिंह पिछोहेा गाडरवाड़ा- वी के झारिया * आशीष चौधरी * इन्दौर- पुर्णेश चौबेा विष्णु पाटीदारा अशोक प्रजापतिा गणेश मोदीया * विजय गुप्ता * ईश्‍वरलाल देवड़ा * देवास- देविका विश्‍वकर्मा बड़वानी- एल एल उइकेा नागपुर- राजेन्द्र सिंह सेंगर-9823019750 * मधुकर उरकुडेा के एन मोहाडीकरा शुक्राचार्य ठाकरेा मनोज पांडेा अशोक लडकेा महेन्द्रसिंह पंवारा प्रशांत परसोडकरा परतवाड़ा- केवलराम काडेा सतीश अग्रवाला सुनील यादवा प्रकाशनंदनवंशी * गणेश मवासेा डॉ. राजेश जयपूरका खेमराज तिवारी * तुसार तिवारी * तुमसर- रामलालजी मोरा रायपुर- के के तिवारी * बबला उपाध्याया जबलपुर- एस एल मर्सकोलेा
error: Content is protected !!