Sharad Poornima Mahotsav, Kanhan (Pipri)

Location

Jai Durga Mangal Karyalay, J.N. Road, Near Thekdi Bus stop, Kanhan (Pipri) Nagpur, Maharastra

Schedule

Start: Sun 21 Oct 2018
End: Sun 21 Oct 2018

21 अक्टूबर 2018

शरद पूर्णिमा महोत्सव

लक्ष्मी आबद्ध साधना शिविर, कन्हान

शिविर स्थलः जय दुर्गा मंगल कार्यालय, जे. एन. रोड़ टेकाडी बसस्टॉप के पास, कन्हान (नागपुर) महाराष्ट्र

(नागपुर से जबलपुर रोड़ पर स्थित)


Organizer Details

कन्हानः भाउराव ठाकरे-9370134974 * सुरेश गुरव-9422860882 * मोरेश्‍वर डोंगरे-9765718009 * प्रकाश गोले-8007560092 * एन.आर.निनावे-9158274919 * दिगंबररावजी निनावे-7350434608 * प्रकाश धुर्वे-9764649361 * सुरेश मोरे-9765236617 * सूर्यभान कुंभलकर-8697980962 * जयेश भाऊराव ठाकरे-7972105068 * अनिल बेहरे-9822128521 * प्रदीप निमकर-9422122221 * आर.जी.गुरारी-9637361368 * रमेश बेलेकर-9922659432 * निलकंठ कुसंबे-7721934810 * मनिष टेटे-9960763171 * राजाराम गौतम-9209803727 * राजेशरावजी राऊत-9823413280 * लक्ष्मणरावजी कलंबे-9764913389 * सुरेशजी भोगांडे-7049211586 * मुन्ना राऊत-8806113231 * प्रकाश ध्यार-7745838160 * सुभाष रोकडे-8421103212 * देवीशंकरजी डेहरीया-9764857245 * विठ्ठलरावजी युनातेा भगवान बापुरावजी कडू-9673527028 * नागपुरः राजेन्द्र सिंह सेंगर-9823019750 * मधुकर उरकुडे-9422808433 * मनोज पांडे-8446023250 * गुणवंत गिरडकर-9766797866 * हिम्मतलाल देवागंन-9730078927 * देवानंद टेंभरे-8830432304 * गौतम देवांगण-9890975192 * मुन्ना फुलझेलेा संजय रसनकुटे-9823735965 * शांतनु शेंडेा घनश्याम दमाहेा तुमनलाल वर्मा * अ‍ॅड. भेंडारकरा राजू मस्केा सरला ठाकरेा मंजुषा मालवेा दिलीप बेलसरेा योगेश दोनोडेा अनुप भुतेा सिंधू मुसलेा पवन अवचारा सुभाष रोकडेा वाल्मीक लिचडेा राजेश भाकेा मोहन ठाकरेा ऐ.डी. पवारा नितीन खोंडेा राजु दुरगाडेा हरीहर सिंगा चिंतामण कुलमतेा मंगेश लाखेा चंदा चारमोडेा संगीता चौव्हाणा चित्रलेखा गिरडकरा इंदिरा देवतलेा देवचंद पटलेा गोंदियाः शुक्राचार्य ठाकरे-9423606893 * के.एन. मोहाडीकर-9518571899 * रूपचंद राऊत-9371199307 * दिलीप शेंडे-9421882372 * डि.के. भगत-9423113497 * शरदचंद्र चंदनलाल ठाकुर-7875274412 * नर्मदाप्रसाद भिमटे-8999614344 * राजु चौरागडेा भारतचंद्र बघेले-9405793226 * इंद्रराज बिरनवारा एस.आर.बिजेवार-8408878050 * संतोष गौरा आर.टी.पटलेा राजेश फुंडेा रिंकू बैसा प्रशांत डोयेा प्रितमलालजी ठाकूरा बंटी चापलेा अरविंद उपवंशी * तिरोडाः देवदास पारधी-9422938154 * अशोक रिनाईत-9405729383 * सुरेश राऊत-9021598943 * भुवनेश्‍वर भुतेा हेमंत लिल्हारेा सुर्यप्रकाश पटलेा शिवदास पारधी * पुरनलाल येडेा रूपचंद पारधी * श्रीकृष्ण मारबतेा राजेश मलघाटेा गडचिरोलीः अशोक लडके-9422150848 * प्रदिप चुधरी-9405586801 * हर्षवर्धन बालेकरमकर-9421817280 * शैलेश पोहरकरा गोपाल निखाडेा वर्धाः गजानन ठाकरे-9860269231 * परतवाडाः केवलरामजी काले-9767389694 * सुनिल यादव-9422858475 * गिरीधर रुद्रकार-9890564708 * प्रकाश नंदवंशी-9422890207 * वणीः गजानन वडे-9689407821 * प्रशांत माणगावकर-9445490049 * भंडाराः प्रशांत परसोडकर-9372762957 * कमलाकर साठवणे-9423605631 * प्रविण पत्तेवारा राजेश इटनकरा शोभा क्षिरसागरा वरठीः सुशिल लाडसे-7875310105 * गणेश सेलोकरा विकाश खोब्रागडे-9689307159 * तुमसरः मधुकर खोब्रागडे-9545655910 * प्रमिला बीसने-8275722255 * भुपेन्द्र भुरेा सुरज सातपैसे-7020634929 * उर्मीला खोब्रागडेा दामोदर पारधी * मधुकर रहांगडालेा गोबरवाहीः सुरेश शुक्ला-8805316012 * मनोज कवडेा तिलक हातझडेा अमरावतीः सतिश भिवगडे-9370156631 * हरहिर गावंडे-9823646003 * मंगेश सौलंकी-7507177880 * चिखलदराः हिरुजी हेगले-9423648883 * काटकुंभः संतोष मालविय-9421828233 * नायगांव(नांदेड)ः दादारावजी पाटील-9403919211 * बालाजी दुस्सेवार-8668782220 * शिवाजी टाटे-9860837531 * मुखेड(नांदेड)ः दिलीप पाटील-9421679983 * बालाजी चापेकर-9422874715 * रामदास अन्ना आचेवार-7385730555 * पाडूरंग मामा लोखडे-9960225782 * अकोलाः शंकर आम्बोरे-8421685617 * नेरी चिमूरः विजय सोनुने-9637546970 * यवतमालः गणेश भेरे-9175711731 * गणेश पाटील-9423654983 * रविद्र जाधव-8999765995 * कसबेकरजी-9765245293 * नागभीलः रामसेवक सिंह-9405984360 * पुंडलिक निनावे-9168181670 * सिंदेवाहीः रामकृष्ण रणदीवे-9764028056 * घुघूसः काचंन राठौर-9822318821 * भद्रावतीः दिपक निकूरे-9325689173 * नेरः सचिन इंगले-9421772781 * गजानन मांगरुलकर-9423433889 * बालाघाट(म.प्र.)ः लक्ष्मण लिल्हारे-9827077484 * जयप्रकाश बनोटे-9770379976 * धर्मेन्द्र जैन-9926922121 * देवेन्द्रसिंग पिछोडे-9754098724 * युगलकिशोर भगत-8827454836 * सौसंर(म.प्र.)ः शेषराव गावंडे-9589510765 * सुरेन्द्र श्रीवास्तव-9425895851 * विजय पराडकर-9589348319 * प्यारेलाल परतेती * राकेश तिवारी-9303545250 * पी.एल.काकोडे-9329280803 * सुधाकर खुलगे-6261377293 * रामदास इवनाती-9685199347 * नेमवती धुर्वेे * सुशिला धुर्वे-8435272679 * पांढूर्णा(म.प्र.)ः रमेशचन्द्र सावरकरा खुशालभाऊ बोरीवार-9981470349 * अशोक उईके-7869717836 * रामभाऊ मेटांगे-9425845821 * योगीराज परतेती-9522911034 * अनिता इरपाची-7770919246 * पोलजी बटके-9977216818 * रामेश्‍वर सिरसाम-7697240203 * कमल सलामे-9669237476 * मोहन परिहार-9193057623 * गणेश भादे-7049179966 * शामराव धुर्वे-7746908411 * छिदंवाडा(म.प्र.)ः एस.एल.धुर्वे-9993155686 * आर.पी.सोनी-9981216416 * लालचंद मरावी-8989731655 * बालदेव दवंडे-8989714869 * गौरव तिवारी * अमोल कालमेध-7697931009 * किशोर यादवा तुलसीराम रांया दिपक रांला कमलाकर धाडसेा कमल कुरोलिया * प्रेमनारायण शाहूा आर.एन. गढवाल-9009038358 * परलाद मरकोलेा राजकुमारी मरकोले-9424665254 *
error: Content is protected !!