Makara Sankranthi Mahotsav

Location

Utkrusht High School Ground, Balaghat (M.P)

Schedule

Start: Sat 12 Jan 2019
End: Sun 13 Jan 2019

 

12-13 जनवरी 2019

मकर संक्रान्ति महोत्सव

सूर्य सम्मोहन साधना शिविर, बालाघाट

शिविर स्थलः उत्कृष्ट हाईस्कूल मैदान, बालाघाट (म.प्र.)


Organizer Details

आयोजकः बालाघाटः लक्ष्मण लिल्हारे-9827077484 * जयप्रकाश बनोटे-9770379976 * देवेन्द्र सिंह पिछोड़े-9754098724 * धर्मेन्द्र जैन-9926922121 * संजय भगत-8720080823 * सुभाष साव जी-9424995525 * संजय सिंह उईके-9009430756 * युगलकिशोर भगत-8827454836 * घनश्याम लिल्हारे-7694952018 * एल.सी.मरावी-8989731655 * महेन्द्र सिंह परते-9009445793 * छबीलाल वर्मा-9302085014 * रेखलाल दशहरे-8989851299 * खेलचन्द पिछोडे-9425403439 * शांतिलाल लिल्हारे-9827824471 * लक्ष्मीप्रसाद बनोटे-8817451967 * सीताराम कटरे-8719057396 * डॉ.सुधीर बिसेन-9575982040 * सेवकराम बनोटे-7566897994 * घनश्याम दमाहे-9372435491 * डॉ.आर.के.धुर्वेा यादोराव तुमरामेा दिपक लिल्हारे-8103898815 * सुरेश कटरे-8120954529 * गौरव पारधी * लोकेश लिल्होरा पुष्पराज बनोटेा गुलाब मार्वेा धनीराम पगरवारा धनीराम लिल्हारेा गणपत केक्तेा फत्तुलाल पगरवारा दयालगिरी गोस्वामी * कोरेन्द्र वट्टी * सोहनसिंह नगपुरेा रूपलाल दमाहेा किसनलाल आंबाडारेा संतोष गिरी गोस्वामी * दिवाकर बिसेना राजेन्द्र नगपुरेा रामप्रसाद चौधरी * ईश्‍वरी नगपुरेा डी.आर. पटेला राजु माहूलेा निरज गिरी गोस्वामी * मुलचंद नगपुरेा भोलाराम ठकरेलेा ईश्‍वरी रहांगडालेा मानिकराम बनोटेा ईश्‍वरी प्रसाद बोपचेा महेश कोसरकरा देबीलाल मसकरेा आर.एल.पटलेा रामलाल कटरेा गोरेलाल बसेनेा राजु लिल्हारेा दिलीप लिल्हारेा महेश बिसेना भीवलाल भगता पन्नालाल सोनी * रेखलाल उपवंशी * भुवनलाल लिल्हारेा सिताराम किंदरलेा लता ऐलकर-9425448032 * उषाबाई दमाहेा लक्ष्मीबाई लिल्हारेा कलावंती दमाहेा तेजनबाई भगता वीणा ठाकरेा इंदिरा किदंरलेा सीमा दमाहेा श्रीमती मयुरीबाई गराडेा परमेश्‍वरी नगपुरेा वाराशिवनीः भावेश जैना चेतन जैना ॠषभ जैना ॠतिक जैना शिल्पा जैना निशा जैना खुशी जैना भव्या जैना चिची जैना लांजीः पलक मेश्राम-7089244981 * कारूलाल पालेवारा ॠषी अवसरे-7389555424 * भकतराम मेश्रामा प्रकाश भगता जितू पालेवारा भोपालः एस.एल.धुर्वे-9993155686 * कौशिक श्रीवास्तव-9425183471 * आई.एस.पदाम-9993952682 * सरनाम सिंह ठाकुर-9425687263 * विदिशाः देवना अरोरा-9406917770 * छिदंवाडाः परलाद मरकोले-9424665254 * आर.एन.गढवाल-9009038358 * आर.पी.सोनी-9981216416 * कमलाकर धाडसे-8989263486 * बालदेव दवंडेा दिपक कुमार पांण्डेया प्रदीप राया अमोल कालमेधा किशोर यादवा गुड्डू पटेला सौसरः शेषराव गावंडे-9589510765 * विजय पराडकरा सुरेन्द्र श्रीवास्तवा सुधाकर खुलगे-6261377293 * पी.एल.काकोडे-9329280803 * विजय कलंबेा राजकुमार मोहबेा प्यारेलाल परतेती * रामदास इवनाती * सुरेश भोंगडेा नेमवती धुर्वेा पांढूर्णाः रमेशचंद्र सावरकर-9893720917 * खुशाल बोरीवार-9981470349 * मोहन तहकीत-9407861610 * मोहन परिहार-9131057623 * गंगाधर इवनाती * अनिता इरपाची * योगीराज परतेती * शामराव धुर्वेा रामेश्‍वर सिरसामा सुरेश कुंभरेा अशोक उईकेा कमल सलामेा डॉ. रमेश परतेती * बैतूलः मनोज अग्रवाल-9669432694 * आई.डी.कुंभरे-9425304226 * झनकलाल मवासेा राजश्री निखिला जबलपुरः देवेश नाहट-7489642700 * सूर्यकांत मिश्रा * सिवनीः अजय सल्लाम-7587603739 * परासियाः डी.पी.खंडेलकर-9993316394 * ममता खंडेलकरा तामीयाः सुरेश साहु-9424938565 * सुमेर पहाडेा तुलसीराम राया कमल कुरोलिया * एच.एल.शर्मा * चित्रकुटः एम.आर.मिश्रा-9651030892 * इंदौरः पूर्णेश चौबेा विजय गुप्ता * अशोक प्रजापतिा विष्णु पाटीदार-9826231345 * कुवंरसिंह राजपुता रामसिंह राजपुता अ.सि.साधक परिवार (निखिल मंत्र विज्ञान) (महाराष्ट्र) गोंदियाः शुक्राचार्य ठाकरे-9423606893 * के.एन.मोहाडीकर-9518571899 * रूपचंद राऊत-9371199307 * दिलीप शेंडेा डि.के.भगता एस.आर.बिजेवार-8408878050 * शरदचंद्र ठाकुर-7875274412 * नर्मदाप्रसाद भिमटेा कमलाकर चौरागडेा संतोष गौरा प्रशांत डोये-9923462049 * राजु चौरागडेा भारत चंद्रबघेलेा राजेश फुंडेा साहेबलाल ढेकवारा ललित लिल्हारेा प्रफुल दोनोडेा बंटी चापलेा तिरोडाः देवदास पारधी-9422938154 * अशोक रिनाईत-9405729383 * सुरेश राऊत-9021598943 * भुवनेश्‍वर भुतेा हेमंत (मन्नु) लिल्हारेा सूर्यप्रकाश पटलेा शिवदास पारधी * पुरणलाल येडेा रूपचंद पारधी * उमेश पटलेा भंडाराः प्रशांत परसोडकर-9372762957 * कमलाकर साठवणे-9423605631 * प्रवीण पत्तेवारा राजेश ईटनकरा प्रशांत वैधा गजानन मेश्रामा शोभा क्षिरसागरा वरठीः विकास खोब्रागडे-9689307159 * सुशील लाडसे-7875310105 * गणेश सेलोकरा तुमसरः मधुकर खोब्रागडे-9545655910 * दामोदर पारधी-9373611037 * प्रमिलाबाई बिसनेा भुपेन्द्र भुरे-9404114877 * सुरज सातपैसे-7020634929 * मधुकर रहांगडालेा प्रल्हाद मोरा गोबरवाहीः सुरेश शुक्ला-8805316012 * मनोज कवडेा तिलक हातझाडेा लाखांदुर-मोहर्णाः गुलाब रासेकरा नारायण राऊता सुनिल विश्‍वकर्मा-9407094477 * नागपुरः राजेन्द्रसिंह सेंगर-9823019750 * मनोज पांडे-8446023250 * गुणवंत गिरडकर-9766797866 * देवानंद टेंभरे-8830432304 * हिम्मतलाल देवांगण-9730078927 * मधुकर उरकुडे-9422808433 * संजय रसनकुटेा राजु डायरेा गौतम देवांगणा सरला ठाकरेा राजु मस्केा दिलीप बेलसरेा आशीष भेंडारकरा शातंनु शेंडेा ऐ.डी.पवारा नितीन खोंडेा आशुतोष भांडेा मोहन ठाकरेा देवेन्द्र नगपुरेा मुन्ना फुलझेलेा कन्हान-कामठीः सुरेश गुरुव-9422860882 * आर.जी.गुरारी-9637361368 * भाऊराव ठाकरेा दिगंबररावजी निनावेा संदिप पोहेकरा गडचिरोलीः अशोक लडके-9422150848 * प्रदीप चुधरी * हषवर्धन बालेकरमकर-9421817280 * खुशाल ढखने-8275226411 * शैलेश पोहरकरा नागभीडः पुंडलिक निनावे-9168181670 * रामसेवक सिंह-9405984360 * जनकापुरः यशवंत सुर्यवंशी-9923495971 * सिंदेवाहीः रामकृष्ण रणदिवे-9834223967 * चिमुरः विजय सोनुने-9637546970 * नेरीः सुरेश मेश्राम-9421720597 * घुघुसः काचंन राठौर-9822318821 * भद्रावतीः दिपक निकूरे-9325689173 * वर्धाः गजानन ठाकरे-9860269231 * अकोलाः शंकर आम्बोरे-8421685617 * यवतमालः गणेश भेरे-9175711731 * गणेश पाटील-9423654983 * रविन्द्र जाधव-8999765995 * कसबेकरजी * नेरः गजानन मागरुलकर-9423433889 * सचिन इंगले-9421772781 * नामदेव गवारेा बबनराव चौधरी * वणीः गजानन वडे-9689407821 * प्रशांत माणगावकर-9445490049 * अमरावतीः सतीश भिवगडे-9370156631 * हरिहर गावंडे-9823646003 * मंगेश सौलंकी * महेन्द्रसिंह पवारा परतवाडा-काटकुंभ-चिखलदराः केवलरामजी काले-9767389694 * सुनिल यादव-9422858475 * गिरीधर रुद्रकारा प्रकाश नंदवंशी * संतोष मालवीया हिरुजी हेगलेा नायगांव(नांदेड)ः दादारावजी पाटील-9403919211 * बालाजी दुस्सेवार-8668782220 * मुखेड(नांदेड)ः बालाजी चापेकर-9422874715 * रामदास अन्ना आचेवार-7385730555 * दिलीप पाटीला पाडुरंग मामा लोखंडेा जलगांव-पाचौराः बलदेव सैनी * राजेन्द्र प्रजापतिा शहादाः कैलाश पाटील-8421843663 * भरत मोरेा धीरज जौहरी * अ.सि.साधक परिवार (निखिल मंत्र विज्ञान) छत्तीसगढ़ः बबला उपाध्याय-9301480008 * के.के.तिवारी-9827955731 * सुदामा चन्द्रा * अमृत साहुा धु्रव चंन्द्राकरा बी.एल.वर्मा-9179418129 * अ.सि.साधक परिवार (निखिल मंत्र विज्ञान)(गुजरात) सुरतः रितेश पटेल-9925479521 * मनहर भाई-7698966778 * एस.एस.त्रिवेदी *
error: Content is protected !!