October edition of Nikhil Mantra Vigyan

Front Cover
Back Cover

October 1, 2014

October edition of Nikhil Mantra Vigyan

This edition contains the following sections,

 • Nikhil Pravachan
 • Shisya Dharam
 • Nikhil Vaani
 • Important Sadhanas in this month
 • Bhairav Diksha
 • Varamihir
 • Star Speak
 • Kaal Nirnay
 • Information about Shivirs
 • Sadhanas,
  1. Mahavidya Sadhanas
   1. Bhuvaneswari Mahavidya
   2. Tara Mahavidya
   3. Matangi Mahavidya
   4. Tripura Bhairavi Mahavidya
  2. Shanischari Amavasya Sadhana
  3. Mohani Mahavidya Sadhana
  4. Tantrokt Kankaal Bhairav Sadhana
  5. Nabhi Darshana Apasara Sadhana
  1. Mahavidya Sadhana Pratyaksh Samadhan
  2. Shani Amavasya
  3. Shani Graha – Interpretation
  4. Shresth Sadhak – Shresth Shisya
  5. Deepavali Muhurat
  6. Nirnay lene ki Kala
  7. Shisyata
error: Content is protected !!