October 2016 edition of Nikhil Mantra Vigyan

Front Cover
Back Cover

October 01, 2016

October 2016 edition of Nikhil Mantra Vigyan

This edition contains the following sections,

Nikhil Samyak (Truth)

 • Gurudev Pravachan
 • Nikhil Vaani
 • Shisya Dharam
 • Important Sadhanas in this month
 • Mahavidya Kamala Lakshmi Diksha
 • Kaal Nirnay
 • Varamihir
 • Star Speak
 • Information about Shivirs

Sadhanas

 • Shriyantra Poojan/Establishment
 • Saral Siddh Anubhut Lakshmi Prayog
 • Pandrahiya Yantra
 • Artik Unati Hetu Ghantakaran Sadhana
 • Sarvabadha Shanti Ghantakaran Sadhana
 • Siddh Laghu Prayog
 • Kaalsarp Nivaran Rahu Sadhana

Deepavali Poojan

 • Sahastraroopena Mahalakshmi Poojan

Nikhil Vichar Pravaha

 • Shiv Aur Shakti Swaroop – Shri Yantra
 • Guru Urja – Yantra Aur Pranpratishtha
 • Mahaveer Ghantakaran Bhairav
 • Lakshmi Sahastra Roopa
 • Deepavali Poojan Muhurut
 • Kailash Manasarovar Yatra
 • Anand Se Paramanand Ki Yatra

Navvarsh Diksha Mahotsav – Delhi

error: Content is protected !!