Oct 2015 edition of Nikhil Mantra Vigyan

Front Cover
Back Cover

Oct 01, 2015

Oct 2015 edition of Nikhil Mantra Vigyan

This edition contains the following sections,

Nikhil Samyak (Truth)

 • Gurudev Pravachan
 • Shisya Dharam
 • Nikhil Vaani
 • Important Sadhanas in this month
 • Kamala Lakshmi Diksha
 • Kaal Nirnay
 • Varamihir
 • Star Speak
 • Information about Shivirs

Sadhanas

 • Lakshmi ka Vaas – Shri Yantra
 • PanchKutatmak Indrajid
 • Vishnu Tejas Siddh Kankan
 • Mayadikaam Mudrika
 • Shukra Grah Sadhana
 • Dharmaraj Sadhana
 • Aishwarya Mahalakshmi Sadhana
 • Sthir Lakshmi Sadhana

Complete Lakshmi Poojan

 • Asta Ganapati – Asta Lakshmi Poojan Vidhan

Nikhil Vichar Pravaha

 • Sarvadik Rahasmaya – Shri Yantra
 • Dhanvantari Sutra
 • Deepavali Poojan Muhurat
 • How will Kaliyug be
 • Swayam Ki Shakti
 • Athletic Body – Yogasan
 • Cleanliness and Deepavali
 • Arrival of Lakshmi – Karthik Masa
error: Content is protected !!