November edition of Nikhil Mantra Vigyan

Front Cover
Back Cover

November 1, 2014

November edition of Nikhil Mantra Vigyan

This edition contains the following sections,

 • Nikhil Pravachan
 • Nikhil Vaani
 • Shisya Dharam
 • Important Sadhanas in this month
 • Varamihir
 • Star Speak
 • Kaal Nirnay
 • Information about Shivirs
 • Sadhanas,
  1. Agnya Chakra Jagran Sadhana
  2. Garima Soundarya Sadhana
  3. Aasuri Vidya Tantra – Adrishya Vidya tantram
  4. Bhoot – Pret Sidhi
  5. Vashikaran Siddhi
  6. Menaka Siddhi
  7. Bhramastra Sadhana
  8. Shakambri Sadhana
  9. Tantra Utkilan Sadhana
 • Kavach: Trilokya Mangal Bhuvaneswari Kavach
 • Nav varsh Diksha: 27 – 28 December 2014
  • Jeevan Vijay Siddhi – Ashwamedh Virat Diksha
 • Specials
  1. Guru hi Jeevan ki Aastha…Guru hi Jeevan ka Vishwas
  2. Shakti Ka Roopantran – A frank interpretation
  3. Sadguru and Agnya Chakra Shaktipaath
  4. Shishya Panjikaran Form
error: Content is protected !!