May 2017 edition of Nikhil Mantra Vigyan

Front Cover
Back Cover

May 01, 2017

May 2017 edition of Nikhil Mantra Vigyan

This edition contains the following sections,

Nikhil Samyak (Truth)

 • Gurudev Pravachan – Shakti Ka Kendra
 • Nikhil Vaani
 • Shisya Dharam
 • Important Sadhanas in this month
 • Sarva Raksha Karak Bhairav Diksha
 • Kaal Nirnay
 • Varamihir
 • Star Speak
 • Information about Shivirs

Sadhanas

 • Maheshwari Tantra Sadhana
 • Vasudha Lakshmi Sadhana
 • Sanyaas Siddidha Pancharatna
 • Dhoomavati Mahavidya Sadhana
 • Aadya Shakti Katyayani Sadhana
 • Paapankush Sadhana

Swastya (Health)

 • Yog
 • गर्मी की दिनचर्या (Summer Routinue)

Nikhil Vichar Pravaha

 • तुम्हारे पास…तुम खुद हो.. (You have … you are yourself …)
 • मनोकामना – स्वयं का घर (Desire – Own Home)
 • Essence of Gita
 • Pilgrimage – Mathura
 • आपने उसूलों पर जिया (You live on the principles)
 • संन्यास – संकल्पबद्व करने की क्रिया (Sanyaas – The action to resolution)
 • Pitr Baada Mukti – Dhoomavati Mahavidya
 • Shakti Sadhana Parv – Ashadiya Navratri
 • Shanti Aur Staaitva (Peace and Stability) – Paapankush Sadhana
error: Content is protected !!