March 2016 edition of Nikhil Mantra Vigyan

Front Cover
Back Cover

March 01, 2016

March 2016 edition of Nikhil Mantra Vigyan

This edition contains the following sections,

Nikhil Samyak (Truth)

 • Gurudev Pravachan
 • Shisya Dharam
 • Nikhil Vaani
 • Important Sadhanas in this month
 • Rinmochan Mangal Diksha
 • Kaal Nirnay
 • Varamihir
 • Star Speak
 • Information about Shivirs

Sadhanas

 • SadGurudev Shakti Swaroop – DashMahavidya Sadhana
 • Vishesh Prayog of Hanuman Sadhana
 • Akshaya Patra Sadhana
 • Swaranakarshan Bhairav Sadhana
 • Holi Dhaan – Phetkaarini Sadhana

Bagalamukhi Jayanthi – 14 May 2016

 • Bagalamukhi Shaktipaat Manas Diksha
 • Bagalamukhi Diksha Prapatra

Nikhil Vichar Pravaha

 • Shiva Parvati Vivaah – Adarsh Grahasth
 • Shisya Panjikaran
 • Maryada Purshottam Ram
 • Shisya ka Uchatam Swaroop – Hanuman Vyaktitva
 • Sakaratamak Vichar – ‘Vichar’ safalta ka Pravesh dwar
 • Yog
error: Content is protected !!