March 2015 edition of Nikhil Mantra Vigyan

Front Cover
Back Cover

March 2015

March 2015 edition of Nikhil Mantra Vigyan

This edition contains the following sections,

Nikhil Samyak (Truth)

 • SadGuru Pravachan
 • Nikhil Vaani
 • Shisya Dharam
 • Diksha – Pratyangira Vashikaran Diksha
 • Important Sadhanas in this month
 • Kaal Nirnay
 • Star Speak
 • Varamihir
 • Information about Shivirs

Sadhana

 • Kuber Sadhana
 • Annapoorna Lakshmi Sadhana
 • Swayamvara Apsara Sadhana
 • Quick acting Sadhanas
  • Prajwal Sammohan Prayog
  • Shigra Ucchatan Prayog
  • Tvarit Uchatan Prayog
  • Shubh Vashikaran Prayog
  • Shree Yashopalabdhi Prayog
  • Shatrunjaya Prayog
 • Shani Mudrika

Nikhil Vichar Pravaha

 • Nikhil Jayanthi – Nikhil Janmotsav
 • 4 Friends – 4 Enemies of a Person
 • Akshay Tritya
 • Shiv ka vardhaan – Kuber

Shaktipaat Diksha Prapatra

Stotra – Poojan

 • Nikhileshwaranand Divya Poojan
error: Content is protected !!