June edition of Nikhil Mantra Vigyan

Front Cover
Back Cover

June 2014

June edition of Nikhil Mantra Vigyan

This edition contains the following sections,

 • Guru Poornima – Special
  1. Guru is Paramatma – The true form of God
 • Nikhil Vaani
 • Guru – Shishya Relationship
 • Rin Mochan Mangal Diksha
 • Important Sadhanas in this month
 • Varamihir
 • Kaal Nirnay
 • Star Speak
 • Information about Shivirs
 • Sadhanas,
  1. Manokamana Siddhi – Katyaayni Sadhana
  2. Shravan Somvar – Maheshwari Chetak Tantra Yukt Shiv Sadhana – Abhishek
  3. Shri Krishna – Sammohan Vashikaran Sadhana
  4. Shravan Maas – Vishesh Siddhi Laghu Prayog
  5. Moti Shank – Vashikaran Siddhi Prayog
  6. Karz Mukht Prayog
  7. Kamalavasani – Mahalakshmi Sadhana
  8. RajaRajeshwari Tripura Sundari Sadhana
 • Specials
  1. Katyaayni Manokamana – Is your right
  2. Victory through Shri Krishna Samohan Shakt
 • SadGurudev Pravachan Sadhana
  1. Sanskaar Diksha – Secret of Shaktipaat
  2. Raseshwari Shiv Tatva
  3. Sadguru and Shishya
  4. Moti Shank – Wonderful Sadhana Gift
  5. Guru Poornima – Haridwar
 • Stotra
  1. Shodashi ShriVidya Stotra
error: Content is protected !!