July 2019 edition of Nikhil Mantra Vigyan

Front Cover
Back Cover

July 01, 2019

July 2019 edition of Nikhil Mantra Vigyan

This edition contains the following sections,

Nikhil Samyak (Truth)

 • Dialog with Loved ones
 • SadGurudev Pravachan –  Transform – Drive – Newness (परिवर्तन – बहाव – नवीनता)
 • Guru’s Voice
 • Shishya Dharam
 • Important Sadhanas in this month
 • Kaal Nirnay
 • Varamihir
 • Star Speak
 • Information about Shivirs

Sadhanas

 • Shravan month Raseswar Shiv Sadhana Poojan
 • Guru Raksha Sutra
 • Bhuvaneswari Sadhana
 • Kalsarp Dosh Nivaran Sadhana
 • Trinetra Jagran Sadhana (Third Eye Sadhana)
 • Nikhil Rajyoga Bhagyodaya Sadhana

Dikshas

 • Kalsarp Dosh Nivaran Diksha
 • Trinetra Jagran Diksha

Nikhil Vichar Pravaha

 • Joy in an emotionless heart (शुष्क मन में आनन्द अभिषेक )
 • Surrendering leads to Happiness (समर्पण में ही सुख है)
 • Shankaracharya rachit – Shishya Sutra
 • Guru Stavan, Guru Prarthana, Guru Stotra
 • Guru Arpan – Samarpan – Shishya Kartavya
 • Karm ki Paatshala
 • Agnya Chakra – Third Eye
 • Guru Poornima – Guru Samarpan
error: Content is protected !!