July 2015 edition of Nikhil Mantra Vigyan

Front Cover
Back Cover

July 01, 2015

July 2015 edition of Nikhil Mantra Vigyan

This edition contains the following sections,

Nikhil Samyak (Truth)

 • Gurudev Pravachan
 • Shisya Dharam
 • Nikhil Vaani
 • Important Sadhanas in this month
 • Diksha – Matangi
 • Kaal Nirnay
 • Star Speak
 • Varamihir
 • Information about Shivirs

Sadhana

 • Matangi Mahavidya Sadhana
 • KaalSarp Dosh Nivaran Sadhana
 • Shiva Gauri Sadhana
 • Raseshwar Shiv Sadhana
 • Nataraj Shiva Sadhana
 • Triilochana Sadhana

Diksha

 • Gruhasth Jeevan Sanskaar Diksha
 • Mangal Dosh Nivarana Diksha

Nikhil Vichar Pravaha

 • The source of ultimate peace – Gurudev
 • Many of Guru Magnificence
 • Madhu Bindu
 • Shravan Maas – Anand – Ras Parv
 • Swar Vigyan
 • Arogyadhaam, Delhi – Bhoomi Poojan
 • Guru Poornima – Festival of Dedication
error: Content is protected !!