Jan 2016 edition of Nikhil Mantra Vigyan

Front Cover
Back Cover

January 2016

Jan 2016 edition of Nikhil Mantra Vigyan

This edition contains the following sections,

Nikhil Samyak (Truth)

 • Gurudev Pravachan
 • Nikhil Vaani
 • Shisya Dharam
 • Important Sadhanas in this month
 • Kamadev Rati Diksha
 • Kaal Nirnay
 • Varamihir
 • Star Speak
 • Information about Shivirs

Sadhanas

 • Siddhi MahaChandi Divya Anusthan
 • Vasanth Panchami – Saraswati Yantra
 • Vaidhik Aradhya – Adhya Shakti Matangi
 • Surya Grahan – Kritya Sadhana
 • Grahan Kaal – Secret Sadhana
 • Bhairavi Hidimba Sadhana

MahaShivaratri

 • MahaShivaratri Poojan Packet

Nikhil Vichar Pravaha

 • Shakti Ka Bhandar – Apaka Achetna Maan
 • Shakti Sadhana Paarv – Gupt Navratri
 • Don’t just be Alive Be Vibrant
 • Shiv Shakti Milan
 • Yog
 • Absolute Power
 • Amazing secrets of Surya Grahan
error: Content is protected !!