February 2017 edition of Nikhil Mantra Vigyan

Front Cover
Back Cover

February 01, 2017

February 2017 edition of Nikhil Mantra Vigyan

This edition contains the following sections,

Nikhil Samyak (Truth)

 • Gurudev Pravachan
 • Shisya Dharam
 • Nikhil Vaani
 • Important Sadhanas in this month
 • Shaman Diksha
 • Kaal Nirnay
 • Star Speak
 • Varamihir
 • Information about Shivirs

Sadhanas

 • Kriya Yog Sadhana
 • Hamjaad Gomti Chakra
 • Holiashtak – 8 Tantra Prayog
 • Tripura Bhairavi Sadhana
 • Paapankusha Sadhana
 • Holi – Phetakarini Sadhana
 • Paarad Shivling Sadhana

Chaitra Navratri Poojan Packet

 • Chaithra Navratri Shakti Parv

Nikhil Vichar Pravaha

 • MahaShivaratri
 • Are you Slave to your mind or Is mind your Slave?
 • Essence of Geeta Tatva
 • Kanyakumari
 • Yog
 • Tulasi
 • Mercury¬†– Source of Infinite Energy
error: Content is protected !!