December 2016 edition of Nikhil Mantra Vigyan

Front Cover
Back Cover

December 01, 2016

December 2016 edition of Nikhil Mantra Vigyan

This edition contains the following sections,

Nikhil Samyak (Truth)

 • Gurudev Pravachan
 • Shisya Dharam
 • Nikhil Vaani
 • Important Sadhanas in this month
 • Vishwamitra Pranit Lakshmi Aabadh Diksha
 • Kaal Nirnay
 • Varamihir
 • Star Speak
 • Information about Shivirs

Sadhanas

 • Tejasvitha Siddhi Surya Sadhana
 • Jnan-Vidya-Chetna Saraswathi Yantra
 • Kaamdev Rati Sadhana
 • Raseswari Matangi Sadhana
 • Makara Sankranthi – Simhavahini Mahalakshmi
 • Jwalamalini Tantra Sadhana
 • Tikshana Jwalamalini Uchhatan Sadhana
 • Yantra Shiromani – Shree Yantra

Nikhil Vichar Pravaha

 • Chetana Ka Roopantaran
 • Surya Pratyaksha Dev
 • Makara Sankranthi Mahaparv
 • Prem Aur Samarpan
 • Dharana
 • Saraswathi Stotra
 • Yog

Navvarsh Diksha Mahotsav – Delhi

error: Content is protected !!