August edition of Nikhil Mantra Vigyan

Front Cover
Back Cover

August 2014

August edition of Nikhil Mantra Vigyan

This edition contains the following sections,

 • Sadgurudev Pravachan
 • Nikhil Vaani
 • Shisya Dharam
 • Matangi Diksha
 • Varamihir
 • Kaal Nirnay
 • Sadhanas,
  1. Uchisht Ganapati Anusthaan
  2. Shakti Vinayak Ganapati Anusthaan
  3. Haridra Ganapati Anusthaan
  4. Navratri Siddhi 51 Prayog
  5. Kuber Yantra and Kuber Sadhana
  6. Shradh Karma Divyaloka Shradhanjali Sadhana
 • Krishna Poojan
 • Specials
  1. Embrace Shree Krishna in live form
  2. Shree Ganesh
  3. Shaktipaat – Divyapaat
  4. Rajarajeshwari Tripura Sundari Mahaparav
  5. Every action is a Sadhana
  6. Shradh: Respect for our Ancestors
error: Content is protected !!