August 2018 edition of Nikhil Mantra Vigyan

Front Cover
Back Cover

August 01, 2018

August 2018 edition of Nikhil Mantra Vigyan

This edition contains the following sections,

Nikhil Samyak (Truth)

Sadhanas

 • Udrat Uchist Ganapati Sadhana
 • Gajendra Moksh Kavach
 • Mahagauri Pranaya Sadhana
 • Shrikrishna Tantra Sammohan Vashikaran Sadhana
 • Kaamdev – Rati Sadhana
 • Divyalok Pitru Shradanjali Sadhana
 • Durjata Pitreshwar Mukti Sadhana
 • ShriKrishna Balagopal Poojan

Shakti Parav – Ashwin Navratri

 • Badha Shaman Shakti – Mahakaali
 • Intense Mahakali Period

Nikhil Vichar Pravaha

 • I am Doer – Eshwar is Giver
 • Healthy Heart – Healthy Body
 • ShriKrishna and 64 Kalas
 • Be part of Gurudev’s work
 • Krishna Radha Prem Tatva
 • Navratri flows in the monotonous life – Shravan
error: Content is protected !!