August 2017 edition of Nikhil Mantra Vigyan

Front Cover
Back Cover

August 01, 2017

August 2017 edition of Nikhil Mantra Vigyan

This edition contains the following sections,

Nikhil Samyak (Truth)

 • Gurudev Pravachan – Amrut Bhav
 • Nikhil Vaani
 • Shisya Dharam
 • Important Sadhanas in this month
 • Navaran Diksha
 • Kaal Nirnay
 • Star Speak
 • Varamihir
 • Information about Shivirs

Sadhanas

 • Anant Shri Vishnu Hari Sadhana
 • Narsimha Sadhana
 • Pitru-Pret Badha Nivarana Durjata Sadhana
 • ┬áMahavir Raksha Yantra – Vehicle Protection
 • Divya Lok Shradanjali Sadhana
 • Navratri Sadhanas
 • Vijaya Kriyamana Sadhana

Ashwini Navratri Poojan Packet

 • Mahakali Navratri Sadhana Poojan

Nikhil Vichar Pravaha

 • Sarvagunadhara Srikrishna
 • Swastya ka Adhaar – Food
 • Experiences of Sadhaks
 • End Anger…Attain Bliss
 • Karya Siddhi Aur Vijay
error: Content is protected !!